Kennis, Controle & Bijsturen - Weet waar u staat

Kennis & Controle

Modern ondernemerschap betekent regelmatig beoordelen waar u staat aan de hand van beleidsinstrumenten.

Wij reiken u een aantal hulpmiddelen aan die kunnen gebruikt worden om inzicht te verkrijgen in de prestaties en de positie van uw onderneming :

·         Boordtabellen & indicatoren  (financiële rapportering)  - Weet u tijdig wat het exacte resultaat is van uw activiteiten? Boordtabellen gaan veel verder dan uw boekhoudkundige rapporten die meestal fiscaal beïnvloed zijn.

·         Kostprijscalculatie - Neemt u de juiste prijsbeslissingen? Investeert u in uw meest rendabele producten of diensten? Twijfelt u of uw kostprijzen nog actueel zijn? Welke minimale verkoopprijzen moet u eigenlijk hanteren om rendabel te werken?

·         Cash planning (korte en lange termijn) - Wanneer is het juiste tijdstip van uw inkomsten en uitgaven ? In welke mate kan u aan uw financiële verplichtingen voldoen op korte en lange termijn? Ligt het betalingsgedrag van uw klanten in lijn met de sector of kan u hieraan iets veranderen ?

·         Investeringsbeslissingen - Is het economisch gezien interessant om te investeren? Wat zal de opbrengst zijn van uw investeringen ? En wat is het break-even punt ?

·         Projectanalyse - Hoe beoordeelt u uw projecten ?

·         Concurrentieanalyse - Hoe vergelijkt u uw bedrijf met uw sectorgenoten ? Waar kan u verbeteringen aanbrengen ?

In meerdere bedrijven bespreken wij op regelmatige tijdstippen met de bedrijfsleiding de boordtabellen en adviseren wij over de status van de onderneming.

Terug naar Diensten

Bijsturen

Aan de hand van een unieke doorlichtingsmethode bezorgen wij u een “bedrijfsscan” van uw onderneming met het oog op :

·         Optimalisatie van de kosten

·         Verhoging van de rendabiliteit van uw bedrijf

·         Verbetering van de efficiëntie van de onderneming

Wij begeleiden eveneens (indien gewenst) de effectieve realisatie van de optimalisatie zoals die blijkt uit de bedrijfsscan.

Terug naar Diensten

 

Laat 50% van uw adviezen betalen door de Vlaamse Overheid - klik hier voor meer informatie

kmo_vignet_4C_HR
   

 

 
   
  Site Map